Przejdź do treści

Żaneta Belczyk

Żaneta specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, handlowego i podatkowego.

W BRPP zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców, w tym w szczególności doradza w bieżącej działalności gospodarczej, przygotowuje i opiniuje umowy, statuty oraz regulaminy a także opracowuje opinie prawne.

Jej obszar zainteresowań zawodowych koncentruje się wokół prawa konkurencji i prawa własności intelektualnej.

Żaneta jest absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Adres e-mail: z.belczyk@brpp.pl, telefon: +48 505-114-144