Przejdź do treści

Natalia Sznajder – Brońska

Natalia specjalizuje się w sprawach z zakresu indywidualnego (w ujęciu krajowym i międzynarodowym) oraz zbiorowego prawa pracy, a także w prawie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności w zakresie wdrażania rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach Klientów. Zajmuje się również bieżącym doradztwem prawnym, w szczególności opiniowaniem i sporządzeniem umów w obrocie gospodarczym.

Natalia jest absolwentką studiów prawniczych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Zawód radcy prawnego wykonuje od lipca 2018 roku.

Adres e-mail: n.sznajderbronska@brpp.pl, telefon: + 48 692-471-195