Przejdź do treści

Kamil Migacz

Na co dzień zajmuje się doradztwem z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego,
cywilnego – ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów – oraz prawa karnego, w tym karnego gospodarczego i karnoskarbowego. Specjalizuje się w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w licznych sporach korporacyjnych, na każdym etapie postępowania.

Wieloletnia praktyka pozwoliła na zdobycie bogatego doświadczenia w branży budowlanej,
transportowej, turystycznej i obrotu papierami wartościowymi. Jednocześnie reprezentował
i reprezentuje strony w postępowaniach reprywatyzacyjnych oraz w postępowaniach frankowych.

Kamil jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Adres e-mail: k.migacz@brpp.pl, telefon: +48 506-297-079