Przejdź do treści

Edyta Rajchel

Edyta specjalizuje się w doradztwie korporacyjnym, w tym transakcjach fuzji i przejęć. Koordynowała liczne projekty akwizycyjne w obszarze EMEA, m. in. dla wiodącego europejskiego producenta mebli biurowych. Jej obszar zainteresowań i aktywność zawodowej koncentruje się dodatkowo na prawie własności intelektualnej, w tym umów IT oraz na zagadnieniach ochrony danych osobowych.

Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu uzyskanemu zarówno w ramach pracy w kancelariach prawnych świadczących kompleksową obsługę prawną dla biznesu, jak również jako główny prawnik korporacyjny wiodącego europejskiego producenta mebli biurowych, Edyta koncertuje się na dostarczaniu klientom  profesjonalnych i praktycznych rozwiązań uwzględniających zarządzanie ryzykiem.

Edyta pełni również funkcję koordynatora ds. ochrony danych osobowych oraz Compliance Officera dla wiodącego europejskiego producenta mebli biurowych.

Adres e-mail: e.rajchel@brpp.pl, telefon: +48 665-344-567